Czytaj z nami każdego dnia Biblię...

... a w ciągu roku przeczytasz jeden raz Stary Testament i dwa razy księgi Nowego Testamentu. Dzisiaj czytamy:

Pobierz roczny plan czytania Biblii

Przykazania Chrystusa

Wymienione niżej przykazania stanowią podstawę naszego życia w Chrystusie. Większość z nich została wypowiedziana przez samego Chrystusa, inne zostały przekazane nam przez autorów listów biblijnych.

Do góry
© 2015 Społeczność Chrystadelfian w Polsce   ◊   o serwisie